Om fysisk avstraffelse av barn

 Om fysisk avstraffelse av barn

 

Norsk lov gir pr. 2016 ikke rom for fysisk avstraffelse (tukt) av barn i barneoppdragelsen, i motsetning til det Bibelen gjør. Konsekvenser for foreldre som pr. 2016 utfører tradisjonell bibelforankret fysisk tukt av sine barn i Norge, kan være bot, fengselsstraff samt det å miste omsorgsretten for egne barn. Blant noen grupper i det norske samfunn har samfunnets inngripen på dette området blitt opplevd så brutal at de har gitt det norske barnevernet tilnavnet "Gestapo". Videre har det vært demonstrasjoner mot norsk barnevern i en rekke land verden over.

 

Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sier følgende om dette temaet:

-Det har nok vært noe ulike syn på fysisk tukt i barneoppdragelsen i NLM lenge, og kanskje er det fortsatt slik.

Espen Ottosen sier til Vårt Land at han av og til møter kristne både i og utenfor NLM som opplevde fysisk avstraffelse som barn, men som i dag tenker at «dette ikke er noen stor greie»:

-De er negative til vold mot barn og er opptatt av at barn skal oppdras i kjærlighet, men et klaps fra eller til mener de ikke må gjøres til den store hovedsaken.

Videre sier Ottosen at NLM oppfordrer foreldre til å vise barna masse kjærlighet og sunn grensesetting.

Fysisk avstraffelse av barn er brudd på norsk lov pr. 2016. I forhold til dette sier Espen Ottosen følgende:

-Hvis noen i våre sammenhenger hadde gått ut og oppfordret til fysisk avstraffelse, så ville vi nok reagert. Samtidig er ikke norsk lov hellig. Det går an å mene i mange spørsmål at norsk lov burde vært endret eller justert.

Fysisk avstraffelse av barn blir pr. 2016 i norsk lov regnet som vold mot barn.

-Ja, og da er det en del kristne som synes at det blir for kategorisk å si: Enten støtter du ikke vold mot barn, eller så mener du all fysisk avstraffelse er greit. Mange synes det blir for polarisert å fremstille tematikken slik.

-Hver eneste gang jeg uttaler meg, kommer det mennesker til meg og sier at de vil ikke være med på at «mine foreldre utøvde vold mot meg fordi jeg fikk et vel fortjent klask som niåring». Men for egen del er jeg tydelig på at jeg fraråder klasking, ris og all form for fysisk avstraffelse.

 

Mor til den avdøde president John F. Kennedy - den troende damen Rose Kennedy (1890-1995) - eksemplifiserer kanskje hvordan mange kristne tradisjonelt har tenkt om denne tematikken. I miniserien "The Kennedys" sier hun (d.v.s. skuespilleren som spiller henne) følgende under presidentvalgkampen til sønnen Robert Kennedy i 1968:

-Jeg kan selvsagt fortelle om hvor rampete han var, og at jeg måtte slå ham med linjalen. Det må ha virket, for Ethel (kona) sier at han ikke er rampete lenger.

 

Pave Frans har blant annet uttalt følgende om tematikken:

-En gang hørte jeg en far si i et møte med et ektepar: Jeg må noen ganger klaske barna mine litt, men jeg gjør det aldri i ansiktet slik at de blir ydmyket.

Paven la da til:

-Så vakkert, tenkte jeg. Faren vet betydningen av verdighet. Han må straffe barna sine, men gjør det på rettferdig vis og lar etterpå saken være ute av verden.

 

Prest Thomas Rosica ved Vatikanets pressekontor skriver i en e-post til The Guardian at paven snakket om «å hjelpe noen til å vokse og modnes», ikke om å begå vold eller grusomheter mot barn. «Hvem har ikke disiplinert sine barn eller blitt disiplinert av sine foreldre når de vokser opp?»

 

 

 

I januar 2017 ble det kjent at en fransk grunnlovsdomstol har slått fast at det fremdeles er lov til å slå barn i Frankrike.

 

 

-Praksisen med fysisk straff av barn har mange støttespillere i Frankrike, heter det blant annet i nyhetsmeldingen fra NRK.

 

 

Kilder:

Vårt Land (vl.no, 06.02.2015). Paven går god for klasking av barn.

Vårt Land 11.02.2015. Uenig med paven om tukt.

Vårt Land 13.10.2016, s. 6. -Kan leve med uenighet.

https://www.nrk.no/nyheter/#1.13346200.1.13346200, lest 27.01.2017

Miniserien "The Kennedys" (2011). DVD 8 (den siste).