Om å lære Gud å kjenne

 Om å lære Gud å kjenne

 

Alle fornuftsvesener, både engler og mennesker, har evne til å forstå og evne til å elske.

Ingen kan lære Gud å kjenne gjennom evnen til å forstå, det vil si ved hjelp av forstanden. Slik vil det være til tidenes ende.

Men gjennom evnen til å elske kan man lære ham å kjenne fullt og helt. For den Gud som kan fylle alle sjeler, gir seg til kjenne for hver enkelt av dem som elsker ham.

Dette er kjærlighetens mirakel. Det fortsetter å skje i all evighet, for Gud virker alltid på denne måten, og vil aldri holde opp å gjøre det (1994, s. 20).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.