Om kontemplasjonens foredlende virkning

 Om kontemplasjonens

foredlende virkning

 

Enhver mann og kvinne som praktiserer denne bønneform, vil finne at den har virkning så vel på kropp som på sjel. Den gjør dem tiltrekkende og behagelige for alle som møter dem.

La oss tenke oss at den mest frastøtende person i verden ved nådens tilskyndelse tok opp dette arbeidet. Man ville da legge merke til at hans utseende og vesen ble forandret etter kort tid. Han ville bli så tiltrekkende at alle gode mennesker ville føle seg vel i hans selskap og bli oppmuntret og styrket av sitt samvær med ham.

Jeg vil si til alle som har mulighet til det: Streb etter å få denne gaven! Den som eier den, vil lett få orden både på seg selv og alt han har rådighet over. Han vil utvikle klokskap og følsomhet, slik at han kan forstå andre menneskers behov og karakter når det trengs. Han kan med letthet omgås hvem som helst, helgener som syndere, og uten selv å falle i synd.

Alle som ser ham, blir forbauset, og de trekkes mot det arbeid som har denne foredlende virkning (1994, s. 61).

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.