Om den kontemplative virksomhet

 Om den kontemplative virksomhet

 

Du må ikke engasjere dine følelser mer enn du har krefter til. Vær forsiktig så du ikke overanstrenger deg. Arbeid heller med iver og glede enn med voldsom kraft. Jo ivrigere du er, desto mer ydmykt og åndelig blir ditt arbeid. Hvis du derimot er voldsom og ubehersket, blir det åndløst og dyrisk. Det åndløse og vulgære hjerte som nærmer seg kontemplasjonens høye berg, skal bli drevet bort med stener. Og stener er harde og kraftige gjenstander som påfører sår og volder smerter.

Ta deg altså i akt. Oppfør deg ikke vilt og ubehersket. Vær rolig med kropp og sjel. Vent tålmodig og ydmykt på vår Herres vilje. Grip ikke etter den med grådighet som en uthungret hund.

Hvis jeg får uttrykke meg spøkefullt, så råder jeg deg til å beherske din tøylesløse åndelige lyst, som om du ville skjule for Gud hvor inderlig du ønsker å se ham og røre ved ham og ha ham hos deg.

Du synes kanskje at jeg taler barnslig og uærbødig. Jeg tror imidlertid at enhver som får nåde til å handle slik, han kan få leke en herlig åndelig lek med ham, som når en far her på jorden leker med sitt barn, omfavner det og kysser det.

Og slik vil han gjerne at det skal være (1994, s. 54-55).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.