Anselm (1033-1109) om å gi rom for litt tid med Gud

 Anselm (1033-1109) om å gi rom for litt tid med Gud

 

Asbjørn Kvalbein skriver:

En from mann i høymiddelalderen het Anselm. Han skrev:

«Gå avsides en stund når du er opptatt. Gjem deg for en tid fra dine forstyrrende tanker. Kast til side dine tyngende bekymringer, og legg vekk din strevsomme travelhet. Gi rom for litt tid med Gud, og hvil en stund hos ham. Gå inn i det innerste kammeret i ditt sinn, lukk ute alle andre tanker enn dem som handler om Gud, og dem som kan hjelpe deg til å søke ham. Så kan du si helhjertet: Tal nå, Gud (Kvalbein, 2003, s. 93)."

 

Kilde: Kvalbein, Asbjørn. (2003). Verdier for livet. 365 ettertanker. Oslo: Lunde forlag (28. februar)