Gud befaler at alle mennesker alle steder skal omvende seg

 Gud befaler at alle mennesker

alle steder skal omvende seg

 

Paulus sier blant annet følgende i sin tale på Areopagos i Athen:

 

-Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. For Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved den Mannen som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise Ham fra de døde.

 

Kilde: 1. Korinterbrev 17, 30-31