Jesus Kristus helbreder deg

Jesus Kristus helbreder deg

Det skjedde da Peter var på reise overalt i landet, at han også kom ned til de hellige som bodde i Lydda. Der fant han en mann som hette Æneas, som hadde vært sengeliggende i åtte år. Han var lam.

Og Peter sa til ham: "Æneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din!" Da sto han opp med det samme.

Og alle som bodde i Lydda og Saron, så ham, og de vendte seg til Herren.