-Det handler om himmel og helvete

 -Det handler om himmelen og helvete

Den amerikanske evangelisten Franklin Graham (f. 1952) sier følgende om det budskapet han og hans far Billy Graham (f. 1918) har forkynt de siste tiårene.

-Budskapet forandrer seg aldri. (…) Min far var trofast mot budskapet. Han er nå i sitt 100. år og har ikke forandret budskapet.

-Jesu utsagn har ikke blitt forandret på 2000 år. Folk spør også i dag hva de skal gjøre med livet sitt, hvor veien går. Folk spør hva sannheten er, hva som er meningen med livet. Er det bare å konsumere noen kubikkmeter oksygen og spise et antall kilo biff og fisk? Til disse sier Jesus at han er veien, sannheten og livet.

-Jesus var støtende. De religiøse lederne sa at de ikke kunne la dette fortsette, så de ville drepe ham. Jesus kom for en grunn. Det var en redningsoperasjon for å frelse oss fra våre synder. Vi snakker om å være relevant, men hva er mer relevant enn sannheten? I et hav av løgner må vi holde opp sannhetens fane og ikke skamme oss.

-Paulus sa at han ikke skammet seg. Også på den tiden spurte folk hvordan de kunne være relevante, de ville komme overens med alle og vise kjærlighet og barmhjertighet. Paulus sa at han ville forkynne evangeliet, Jesu liv, død og oppstandelse. Som kristne skulle vi være salt og lys. Det skulle være kirken som påvirker kulturen, i stedet er det nå kulturen som påvirker kirken. Det er ikke bra.

Når det gjelder utfordringer i forhold til islam og sekularisering, sier Franklin Graham følgende:

-Som kristne vil vi forkynne for sekularisten, og vi vil forkynne for muslimen. Vi vil ikke gå på kompromiss med evangeliet overfor noen av dem. Vi vil holde frem Jesus Kristus som verdens frelser. Muhammed kan ikke frelse verden, sekularisten kan ikke frelse verden. Det er det bare Kristus som kan, og Bibelen forteller at han kommer igjen med kraft. Den dagen tror jeg kommer raskere enn vi innser.

-Synd er en hindring for å komme til Gud. Synd er ulydighet mot Guds lov og hans standard. Guds standard er den samme i går, i dag og i morgen, og kommer til å være den samme om én million år. Gud endrer ikke sin standard. Selv om kulturen endres, så endres ikke Gud.

-Å fortelle en løgn, er en synd. Det å stjele er en synd. Hor er en synd. Alle seksuelle relasjoner utenfor ekteskapet er en synd mot Gud. Når jeg snakker om ekteskapet, så mener jeg et ekteskap mellom én mann og én kvinne. Ikke mellom to kvinner. Ikke mellom to menn. Guds standard er ekteskapet mellom mann og kvinne. Mord er en synd. Abort er en synd og regnes som mord i Guds øyne. -Gud vil tilgi deg, men du må komme til Gud på hans måte, gjennom Jesus Kristus.

-Bibelen sier at sjelene våre lever for evig, enten i Guds nærvær eller atskilt fra Gud. Bibelen snakker om helvete, jeg tror det er et virkelig sted for alle som avviser Guds sønn Jesus Kristus. Alle disse kommer til å være der, enten de er rike, fattige, asiater eller europeere. Jesus kom for å dø for verden. Hvis vi avviser Guds Sønn, har han intet annet valg enn å fordømme oss. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv gjennom tro. Gjennom Guds nåde blir vi frelst, ikke gjennom gjerninger.

-Det handler om evangeliet, om himmelen og helvete, og om å si ja til Kristus så syndene blir tilgitt.

 

Kilder:

http://www.dagen.no/Nyheter/i-norge/%E2%80%93-Det-handler-om-himmel-og-helvete-544413, lest 11.11.2017

http://www.dagen.no/Nyheter/Nett-TV/F%C3%A5-deg-med-m%C3%B8tene-og-konsertene-fra-H%C3%A5pets-Festival-i-Oslo-545102