Hvis Billy Graham (1918-2018) kunne levd om igjen...

Hvis Billy Graham (1918-2018)kunne levd om igjen

 

Ved slutten av sitt liv sa Billy Graham at han ville ha vært mer med familien, brukt mer tid i bønn og studier, forkynt mindre og holdt seg unna politikk.

 

Kilde:

http://www.dagen.no/Nyheter/BORTGANG/Billy-Graham-er-d%C3%B8d-581566e:, lest 23.02.2018