Vokslyset som tegn og symbol

 Vokslyset som tegn og symbol

 

Harald Olsen skriver:

Et brennende vokslys har gjennom årtusener, og i ulike religiøse sammenhenger, vært et tegn på et hellig og guddommelig nærvær. Slik har det vært og er det fortsatt også i den kristne kirke. I tillegg til dette symboliserer det brennende lyset også en grunnleggende livslov om selvforsakelse og tjenersinn (Olsen, 2004, s. 41).

Et tent lys har til alle tider vært et tegn på det helliges nærvær. Samtidig har det brennende lyset også symbolisert en gammel livslov:

Et vokslys fortærer seg selv ved at voksen smelter og forbrenner. I denne forbrenningen gir det lys og varme. Lyset reduserer seg selv ved å skape og opprettholde lys, glød og varme rundt seg. Slik symboliserer lyset at vi som medmennesker kan skape lys og varme rundt oss ved å forsake oss selv (ibid, s. 52).

 

Kilde: Olsen, Harald. (2004). Pusterom. Fellesskap om stillhet og fordypelse. Oslo: Verbum forlag.