Alkohol øker sannsynligheten for demens

 Alkohol øker

 

sannsynligheten

 

for demens

 

 

En stor fransk studie – publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet Public Health - viser at alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, og særlig tidlig demens. Tidlig demens = utvikling av demens før fylte 65 år.

Studien, som skal være den første i sitt slag, baserte seg på opplysninger (data) fra over én million personer med ulike former for demens.

Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens.

Kvinner blir oftere demente enn menn. Samtidig rammer tidlig demens menn hyppigere enn kvinner; to av tre med tidlig demens er menn.

-Våre funn tyder på at høyt alkoholforbruk og alkoholisme er den viktigste risikofaktoren for demens, særlig for de typene som starter før du er 65 år, sier Jürgen Rehm – en av forskerne bak studien og leder for et senter for avhengighet og mental helse – i en pressemelding. Han tilfører at alkoholmisbruk gjennomsnittlig forkorter levealderen med mer enn 20 år og at demens er én av de viktigste dødsårsakene hos disse menneskene.

 

Forskerne bak studien understreker at alkoholmisbruk ikke bare er en risikofaktor i seg selv. Alkoholmisbruk er også tett knyttet til andre faktorer som øker faren for demens, som bl. a. høyt blodtrykk, røyking, hjerteflimmer og slag.

 

-Denne studien er veldig sentral, for alkoholens skadelige effekt på hjernen er i liten grad studert, sier professor Bettina Husebø ved Universitetet i Bergen og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

-Tidligere studier har i liten grad vektlagt alkohol som en betydelig risiko for demens, noe som egentlig er forbausende. I stedet har moderat alkoholkonsum vært trukket fram som noe som kan redusere risikoen for demens. Denne studien kan muligens være med på å rokke ved noen av forestillingene våre rundt demens og alkohol, sier professoren og legger til at det er uklart hvorvidt et mer moderat alkoholkonsum også kan øke risikoen for demens. Dette vil også variere fra person til person – noen er mer ømfintlige enn andre, sier professor Bettina Husebø.

 

Kilde: https://www.nrk.no/viten/hoyt-alkoholforbruk-oker-risikoen-for-demens-1.13927247, lest 07.03.2018