Fornektelse av Helvete er vranglære

 Fornektelse av Helvete er vranglære

 

Professor emeritus Johan Moan skriver at kristne ledere fra Origenes (185-254) i oldkirken og til norske biskoper, MF-studenter og «Nådekirker» i dag har ønsket og ønsker å fjerne læren om fortapelsen, ofte med kjærlig list og lempe, i takt med tiden. Kirken har tatt disse forslagene om avskaffelse av evig fortapelse på alvor.

Etter en lang diskusjon ble den første fornektelsen av Helvete dømt som heresi på et allment konsil i år 533...

 

Ifølge Store norske leksikon er heresi = vranglære, kjetteri. 

Katolsk teologi skiller mellom formell og materiell heresi: Formell heresi (vranglære) er villet og varig forkastelse av kristne trossannheter. Dette er heresi (vranglære) i egentlig betydning. Materiell heresi betyr å ha en feilaktig tro, men uten at man har valgt det eller er klar over det. Dette innebærer verken synd eller skyld, og er derfor ikke heresi i egentlig forstand.

 

Kilder:

http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/debatt/Livets-to-utganger-585817, lest 07.03.2018

Heresi. (2018, 20. februar). I Store norske leksikon. Hentet 7. mars 2018 fra https://snl.no/heresi.