Kom til tro på Jesus Kristus etter å ha sett farens forvandling

 

 

Kom til tro på Jesus Kristus

 

etter å ha sett farens forvandling

 

 

Diwash fra Nepal hadde en vanskelig oppvekst med en voldsom og rusmisbrukende far. Livet til faren var brokete, med fengselsopphold i Kina og en sterk spenning med resten av familien. Likevel fikk han på mirakuløst vis møte Jesus i fengselet. Etter å ha sonet ferdig, kom han hjem som et forvandlet menneske.

 

Lysten på alkohol var borte. Sinnet og volden forsvant. Endringen hos faren vekket en nysgjerrighet hos Diwah om å finne ut mer om den kristne troen. Han begynte å følge med faren til en liten husmenighet der de fikk lære mer om hvem Jesus er og hva Han har gjort for oss.

 

En dag spurte Diwash sin far om ikke han også kunne ta det livsforvandlende valget om å ta imot Jesus. Som sagt så gjort. Kort tid etter at Diwash hadde begynt å følge Jesus, begynte han å lytte til en kristen radiokanal (Good News FM). Etter å ha hørt på programmene en stund, tok han kontakt med stasjonen.

 

I møte med de nyfrelste arbeiderne på radiostasjonen ble han i 2016 invitert til å delta på medie- og disippeltrening i regi av IBRA og Good News FM. Denne treningen bidro til å legge et viktig grunnlag for Diwash sin kristne tro. Pr. 2019 studerer han datavitenskap, en utdannelse han håper kan bli nyttig i arbeidet ned å utbre og styrke Guds rike blant menneskene på jorden.

 

 

Kilde: IBRA magasinet nr. 6, 2019 (s. 11)