Om kontemplasjon

 Om kontemplasjon

 

Tore Laugerud (2021) skriver:

 

"Kontemplasjon er etter sin natur det stikk motsatte av å søke noe. Kontemplasjon er en øvelse i fattigdom, i å legge bort trangen til å eie, å øve seg i å ikke ha noe og ikke ville ha noe. Kontemplasjon er å slippe taket i sitt ego, og vente på Gud. Når man går den komtemplative veien, føres man bort fra det å tro for å oppnå noe, i retning av ren tro (Laugerud, 2021, s. 182)."

 

Kilde: Laugerud, Tore. (2021). Guds skjulte stemme. Oslo: Verbum.