Vitenskapen kan også være vanskelig å fatte

 Vitenskapen kan også

være vanskelig å fatte 

 

-Jeg stoler på vitenskapen. Den er jo empirisk bevist.

 

Det sier skuespiller Svein Tindberg (f. 1953) som blant annet er kjent fra teaterstykkene 'Ordet', 'Markusevangeliet', 'Apostlenens gjerninger', og 'Abrahams barn'.

 

Den siste delen av karrieren sin brukte han blant annet til å fremføre teaterstykket 'Gudspartikkelen', hvor han tar for seg spørsmålet om Gud finnes, eller om Gud ikke finnes.

 

Skuespilleren mener at tro handler mer om undring enn om å sitte med alle svarene.

 

I en del av fysikken har Svein Tindberg funnet en parallell til hvor utfordrende det kan være å forstå troen:

 

-I kvantefysikken kan én enkelt partikkel gå i to retninger samtidig og har forskjellig fart samtidig. Det er ikke fattbart. Min rasjonalitet er for liten.

 

Ifølge Store norske leksikon er kvantefysikk samlingen av teorier (modeller) som beskriver de grunnleggende partikler, atomer, molekyler og faste stoffers oppbygging og virkemåte og hvordan de kan påvirke hverandre.

 

Med kvantefysikken viser også vitenskapen seg vanskelig å forstå, sier Svein Tindberg, og fortsetter resonnementet:

 

-For meg gjør kvantefysikken at jeg må respektere noe som ikke er fattbart. Og det er frigjørende for tro og for Gud.

 

-Gleden av å ikke forstå, verdien av undring - det er det 'Gudspartikkelen' handler om, sier Svein Tindberg.

 

 

Kilder:

Dagen. (2022, November 23). Svein Tindberg begynte å lese Bibelen som forberedelse til en rolle. Så fortsatte han å lese. Retrieved November 26, 2022 fra dagen.no.

Linder, Jacob; Holtebekk, Trygve; Eeg, Jan Olav; Hansen, Jan-Petter: kvantefysikk i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 26. november 2022 fra https://snl.no/kvantefysikk