Mange som var syke salvet de med olje, og de helbredet dem.

Markus 6, 12-13

Så gikk de ut og forkynte at folk skulle omvende seg. Og de drev ut mange demoner, mange som var syke salvet de med olje, og de helbredet dem.