Salme 30, 3

Salme 30, 3

Herre, min Gud, jeg ropte til Deg, og Du helbredet meg.