Undervisning om idrett, kroppslig pleie og fysisk aktivitet

Undervisning om idrett og fysisk aktivitet

Hva Bibelen sier om idrett, kroppslig pleie og fysisk aktivitet, er tema for denne undervisningen.

 

Salme 147, 10

Han (Herren) har ikke Sin lyst i menneskets raske føtter*. (*hurtighet eller styrke)

1. Timoteus brev 2, 9-10

På samme måte vil jeg også at kvinnene smykker seg med sømmelig klesdrakt, med anstendighet og måtehold, ikke med flettet hår eller gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som bekjenner gudsfrykt. 

Peters 1. brev 3, 3-4

La ikke deres skjønnhet være i det ytre, ved hårfletninger, ved at dere henger på dere gull eller tar på dere fine klær, men la skjønnheten heller være hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige skjønnheten som hører til den milde og stille ånd, som er meget dyrebar framfor Gud.

1. Korinterbrev 9, 24-27

Vet dere ikke at alle de som deltar i et kappløp, er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den! Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Derfor løper jeg, ikke i usikkerhet. Jeg kjemper ikke som en som slår ut i løse luften. Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre, ikke selv skal bli forkastet.

 

1. Timoteus brev 4, 8-9

For legemlig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alle ting, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme.