Markus 1, 40-45

Markus 1, 40-45

Det kommer en spedalsk til Ham, som ber Ham inderlig, kneler for Ham og sier: "Hvis Du vil, kan Du gjøre meg ren." Da ble Jesus grepet av inderlig medlidenhet. Han rakte ut hånden Sin, rørte ved ham og sier til ham: "Jeg vil, bli renset!" Med det samme Han hadde talt, forlot spedalskheten ham, og han var renset. Og Han formante ham strengt, sendte ham straks bort og sa til ham: "Se til at du ikke forteller dette til noen. Men gå av sted, vis deg for presten og ofre for din renselse det som Moses har befalt, som et vitnesbyrd for dem." Men han gikk av sted og begynte å gjøre kjent og spre ryktet om det Jesus hadde gjort. Derfor kunne ikke Jesus lenger gå åpenlyst inn i byen, men holdt Seg ute på øde steder. Men de kom til Ham fra alle steder.