Be for Regjeringen Stoltenberg II

Bønn for Regjeringen:

 

”Å, Gud, jeg ber om at Du må gi Regjeringen evnen til å skjelne mellom godt og ondt. Gi Regjeringen arbeidsro, visdom og styrke til å arbeide for at det blir utøvd barmhjertighet, rett og rettferdighet i Norge. Gjør Regjeringen til Din Regjering for Norge, Gud, og gjør den til et redskap for sannhet og til å spre ut de gode nyhetene om Himlenes Rike til alle mennesker i verden. Amen.” 

Her er medlemmene av Regjeringen dersom du ønsker å velsigne dem eller be for dem enkeltvis:

Jens Stoltenberg

Kristin Halvorsen

Åslaug Marie Haga

Jonas Gahr Støre

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helen Oddveig Bjørnøy

Odd Roger Enoksen

Erik Solheim

Odd Eriksen

Liv Signe Navarsete

Øystein Kåre Djupedal

Bjarne Håkon Hanssen

Knut Storberget

Karita Bekkemellem

Trond Giske

Sylvia Kristin Brustad

Heidi Grande Røys

Terje Riis-Johansen

Helga Pedersen