Rekrutterer ledere fra ørkenen

Rekrutterer ledere fra ørkenenI stedet for å rekruttere kirkeledere fra universitetene, rekrutterer den koptiske (egyptiske) kirken sine ledere fra ørkenen...mennesker som i lang tid har vært helt alene med Gud i bønn.

Peter Halldorf skriver:

”I Egypt kommer biskopene ikke fra universitetene. De rekrutteres fra ørkenen. Ofte mot sin vilje. For her er det som i urkirken: Man ber ikke om tillatelse før man vier noen til biskop (Halldorf, 1997, s. 69).”

”I 1959 fikk den koptiske kirken en eremitt som patriart, det embedet som er toppen på det kirkelige hierarkiets pyramide. Kyrill VI anses for å være den 116. patriarken i rett nedstigende linje fra evangelisten Markus (ibid, s. 53).”

”I 300-tallets kirke kom det viktigste lederskapet fra ørkenen. Også mange av dem som på denne tiden spilte en avgjørende rolle i de store menighetene, hadde fått sin opplæring blant fjell og sanddyner. Et lederskap som ikke forgifter, ikke utnytter og bygger sitt eget, har sitt utgangspunkt i et bart og gjennomskinnelig indre. Det er karakter som skaper en leder, ikke karisma (ibid, s. 74).”

 

Kilde: Halldorf, Peter. (1997). Sandens sønner. En vandring i ørkenfedrenes spor. Oslo: Luther Forlag.