De troende får personlig eskorte av engler for å møte Kristus

De troende får personlig eskorte
av engler for å møte Kristus


Billy Graham skriver:

"Visste du at Bibelen garanterer for at enhver troende vil få en personlig eskorte av engler fram for Kristi ansikt den dagen vi skal møte Ham?

Hva ville du gjort hvis du skulle møte dronningen av England? Du ville nok ha sørget for å forberede deg slik at du var korrekt antrukket og forberedt på å si de riktige tingene.

På samme måte skulle du forberede deg på å møte Kristus. For ingen kjenner dagen eller timen for når livet tar slutt og Guds engler - som har beskyttet oss underveis - skal føre oss frem for Kristi ansikt (Graham, 2008, 29. februar)."

Kilde: Graham, Billy. (2008). Min hjelp kommer fra Herren. Skjetten: Hermon Forlag.