Eivind Berggrav om en velferdsstat som indirekte setter seg i Guds sted

Eivind Berggrav om en velferdsstat som indirekte setter seg i Guds sted

Eivind Berggrav var biskop i Den norske kirke og kanskje den fremste kirkelige talsmannen i motstandskampen mot nasjonal sosialistene som hadde regjeringsmakten i Norge under krigen. Senere skal han ha sett faresignaler også ved den moderne velferdsstaten. Jon Kvalbein oppsummerer i avisartikkelen "Når staten sviker retten":

"Berggrav advarte mot en velferdsstat som er tilbøyelig til indirekte å sette seg selv i Guds sted, og som vil kunne forby sykepleie, barnehager og skolevirksomhet på kristelig grunnlag. Han advarte mot en stat som forsøker å utnytte kirken til politisk-verdslige formål, og mot en stat som suverent vil avgjøre hva som er godt og ondt." 

 

Kilde: DagenMagazinet, 09.03.2010, s. 16