-Håkon, i dag har du ditt siste kall!

-Håkon, i dag har du ditt siste kall!


George Johnsen skriver følgende om hvorfor ikke flere blir frelst:

”Jesus gir selv hovedgrunnen i sitt nødrop over Jerusalem:

-Jerusalem, Jerusalem! du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke." Matt. 23, 37.

Men vedvarende å sette seg opp mot Guds frelsesvilje og frelseskall er farlig. Ja, dødsens farlig! Det er en provokasjon mot den hellige Gud og blir ikke uten følger - verken i tiden eller evigheten. En akselererende forherdelsesprosess i vår sjel settes i gang, som - hvis den ikke brytes - vil føre oss inn under Guds dom på den store regnskapsdagen: "Med ditt harde og ubotferdige sinn samler du opp vrede som skal komme over deg på vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom." (Rom. 2, 5). Den som står Gud imot, "lagrer" - til seg selv! - "vrede", dvs. Guds dom og straff.

Dette "lager" vil en dag møte ham igjen i den evige verden - som verdens bannstråle. Og hvem gjorde det "ferdig"? Ingen andre enn han selv - ved sin ulydighet mot Guds kall!

"Jeg satt på et hotellrom på Geilo. Da hørte jeg klart Gud talte til meg:

-Håkon, i dag har du ditt siste kall!

Da forsto jeg det var alvor. Jeg sto opp, tok på meg tøy, gikk til stasjonen og tok første tog til Oslo for å treffe en venn, som jeg visste var en kristen. Han hjalp meg inn på veien til Kristus."

Var det en overspent person med skrøpelige nerver som reagerte slik? Tvert om. Det var en eldre, kjent naturvitenskapsmann, som i et langt liv var trenet i kjølig, vitenskapelig tenkning. Men også han skjønte - gjennom Guds direkte tale på et hotellrom! - at nådetiden har en grense. Forherdelsen kan bli total - alt her i livet! (Johnsen, 1980, s. 92-93).”

 

Kilde: Johnsen, George (1980). Veien, sannheten og livet. Oslo: Luther Forlag.