-Du fortalte ikke engang halvparten

-Du fortalte ikke engang halvparten

 

Roberts Liardon skriver at da helbredelsespredikanten John G. Lake bodde i Spokane i den amerikanske delstaten Washington, skjedde sted anslagsvis 100.000 helbredelser i Lake sitt "helbredelsesrom". Helbredelsene som fant sted, kom på trykk i avisene i Spokane. En kommisjon bestemte seg da for å undersøke påliteligheten i helbredelsene:

"Avisene i Spokane offentliggjorde alle vitnesbyrdene om helbredelse. Resultatene var faktisk så utrolige at Better Business Bureau bestemte seg for å kontrollere påliteligheten i helbredelsene. Dermed kontaktet de lederne ved helbredelsesrommene for en undersøkelse.

Lake sendte bud på de som hadde hatt vitnesbyrd på trykk. Alle 18 vitnet om Herrens kraft rett for øynene på personalet fra byrået. Så ga Lake dem navnene på dem som var blitt helbredet over hele byen, slik at de kunne spørre dem ut. Og etter det tilbød han seg å holde et møte neste søndag der 100 personer ville vitne om sine helbredelser. Han ba byrået om å danne et panel bestående av leger, advokater, dommere og lærere som kunne vurdere vitnesbyrdene.

Men Lake fikk et brev fra byrået fredagen før det foreslåtte møtet som informerte ham om at etterforskningen deres var meget positiv, og at det ikke var behov for møtet på søndag. De takket ham også for det arbeidet han gjorde i byen. To av medlemmene i komiteen besøkte ham på egen hånd for å si: .

-Du fortalte ikke engang halvparten (Liardon, 1998, s. 208-209)."

 

Kilde: Liardon, Roberts. (1998). Guds generaler. Skjetten: Hermon Forlag.