Kapittel 20 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Tålmodig venter jeg nå på den time som jeg vet er fastsatt, når jeg skal gå bort til de velsignedes riker hvor min ånd fikk sin visshet om de gleder som skal komme. Jeg vil prise min himmelske Fader for mitt håp i Jesus som er verd titusener av verdener for meg.

Og når jeg kommer til Paradiset befridd fra min dødelige tilværelse, vil jeg prise Ham med et fullt og rent hjerte og med hellige lepper. Der vil jeg i lovsang opphøye min Gjenløsers navn – så lenge evigheten varer.

Les mer...

Kapittel 19 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

…da steg Jesus ned fra en sky og idet Han la sin hånd på mitt hode, hørte jeg røsten si:

-Barn, for et visst formål skal du nå vende tilbake. Vær tro mot ditt kall. Fortell hva du har sett og hørt slik du er i stand til det. Fullfør din misjon og ved den fastsatte tid skal engler møte deg ved dødens port og bære deg til boligene i Fredens rike. Vær ikke bedrøvet. Min nåde er deg nok. Du skal bli trøstet og holdt oppe i dine lidelser…

Les mer...

Kapittel 18 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Da du tidligere fikk være sammen med de hellige skapninger, var din jordiske tilstand skjult for ditt blikk...

Les mer...

Kapittel 17 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...lykken kommer ikke ved ulydighet, men ved den enkle og uforfalskede tro – tro på Jesus, Gjenløseren, som utløser den sanne tilbedelse av Gud fra et ydmykt hjerte og en sønderknust ånd. Jeg hadde også lært, at bedrag er mørkets element og kilden til mange sorger så vel som skalkeskjul for falskhet og last. Og likevel var denne store sannhet klar, at det fineste uttenkte bedrag ikke kunne dekke noen på dommens dag. For han som søkte å lokke sjelene fra Korset ved å peke på de jordiske herligheter, kunne ikke skjule den rystende virkelighet der hvor alle de var forsamlet som ikke elsket Gud og holdt Hans bud. Og der var også alle som kastet vrak på Jesu hellige lære som alene kan frelse mennesket...
Les mer...

Kapittel 16 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Frykt ikke, men i dette helvete vil du finne de onde ånders bolig. Hver vil du finne alle dem som har bedratt seg selv og latt seg bedra av falske lærdommer. Her er også de som har hånet Gud, og du vil se spøkelsesbildene av alle jordens falske religioner. Her finner du hykleriet i sin hesligste nakenhet og religiøs bespottelse som taler med sine egne tunger – og her ser du de menneskelige ulver som i fåreklær øver sin ondskap overfor de umyndige og lett-troende…

Les mer...

Kapittel 15 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...som jeg i min kval holdt på å gi opp et hvert håp, hørte jeg langt borte en bløt og melodisk stemme som sa:

-Se på Jesus, Han er ditt liv, Han er sjelens frelse...

Les mer...

Kapittel 14 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...nå ser du meg som en ånd uten legeme her i denne bolig, hvor alle de samles som innvendig har fornektet Frelseren, når deres jordeliv er til ende. Og du føler også frykten og forvirringen. Jeg også følte det slik da jeg til min forundring oppdaget at jeg var kommet hit i denne angstfylte usikkerhet. Men jeg har opplevd det som du ikke vil komme til å oppleve. Og det er noe merkelig som jeg ikke er herre over, men som tvinger meg til å fortelle deg om min indre sorg og som jeg helst ville dekke over med dette strålende ytre hvis det var mulig. Mitt liv på jorden endte plutselig – og da jeg forlot den ble jeg med en gang ført dit hen hvor mine heteste ønsker ledet meg. Jeg hadde alltid en trang til å være fetret, bli æret og beundret og motta hyllest fra alle...
Les mer...

Kapittel 13 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...i min forvirring holdt jeg på å gi opp alt håp om noen gang å slippe bort fra denne mørkets bolig, og jeg følte det som om dette syn hadde fylt mitt elendighets beger til overmål og at det aldri ville bli tømt til bunns. Men da steg billedet av Frelseren fram, og jeg så Ham strekke ut sine armer mot meg. Og fra Hans lepper falt de vidunderlige og sjelekvegende ord som hellig musikk:

-Kom hit til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile...

Les mer...

Kapittel 12 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-I din besøkelsestid tok du ikke imot ordet til frelsen, hvordan kan du så finne noe håp i dette mørkets elendighet?

Les mer...

Kapittel 11 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...jeg så at det ikke fantes noen rivalisering eller ønske om noen egenkjærlig selvhevdelse blant de yndige grupper av barn, men hver gruppe og innbyggerne i hvert tempel var tvert imot forenet i hellig kjærlighet til andre og mer viderekomne grupper. Og hvert lite barn var også fylt av denne hellige kjærlighet og ønsket å bli delaktig i hellig visdom, så de kunne fylle sine oppgaver som lysets og kjærlighetens engler. Jeg så også at de gledet seg over å lære av de som sto over dem og disse igjen hadde sin glede av å utfolde sitt vesen i harmoniske og uselviske kjærlighetsgjerninger mot dem som sto under dem...
Les mer...

Kapittel 10 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...der hang min Herre og Gjenløser på korset. Og fra det oppdaget jeg min Herre og Frelser. Å hvilket syn! Blødende og døende – og hvis bare verden kunne ha sett det. Intet menneskelig hjerte kan forstå den virkning det hadde på sjelene i barnas Paradis...
Les mer...

Kapittel 9 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

…hvis menneskene på jorden kjente Guds godhet i gjenløsningen, ville de forlate ondskapen og vende om på rettferdighetens og fredens veier. Forstår du dette, Marietta?

 

Jeg følte den bebreidelse som lå i dette, fordi jeg visste at jeg tidligere ikke trodde på frelsen ved Jesus. Og helst ville jeg har skjult meg fra det ransakende blikk fra ånden som talte slik til meg. Jeg visste at jeg hadde tvilt på sjelenes udødelighet og menneskenes frelse fra alt ondt ved vår Herre Jesus Kristus…

Les mer...

Kapittel 8 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Marietta, her ser du hvordan barna har det i Paradiset. La oss gå inn der, så skal du få se hvordan de små barn har det i virkeligheten – de barn som forlater jordens jammerdal og som en gang blir brakt til dette sted, hvor de er lykkelige for alltid. Men de dødelige vet lite om den lykke som blir disse små til del, når de forlater jorden på et så tidlig tidspunkt i sin tilværelse. De som tror på Kristus blir fortrolig med tapet av sine barn, men det er fordi de bøyer seg i den rette underkastelsens ånd som bor i et hvert troende hjerte. Jeg var også en gang en mor i den verden hvor en må lide slike tap og sorger. Der lærte jeg å gråte, men jeg lærte også å forstå den uvurderlige verdi av troen på Guds barmhjertighet gjennom vår Herre Jesus Kristus. Og der måtte jeg si farvel til de små barn som syntes født bare for å smerte et mors hjerte, da de ble tatt fra meg...

Les mer...

Kapittel 7 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...snart kom vi i nærheten av noe som i første øyeblikk syntes å være en by, bygget i midten av en blomstrende slette. Der kom til syne prektige bygninger og gater med rekker av trær som kastet deilig skygge. I grenene var det fugler av alle mulige farger, og skjønt de sang i alle tonearter, blandet tonene seg til en fullendt harmoni. Mange av dem lignet fuglene på jorden, men var likevel så høyt hevet over dem som Paradiset selv var hevet over den dødelige verden...
Les mer...

Kapittel 6 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Sjelene til disse barna forlot sine legemer mens de ennå var spedbarn. Og da de var uskyldige ble de ført til uskyldighetens paradis i den sjuende himmel, hvor den moralske renhet og åndelige harmoni hersker...

Les mer...

Kapittel 5 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Min søster i ånden, her finner du hvilen i den hellige kjærlighet. Og merk deg hva som skjer rundt deg, for det skal speile seg i din sjel – som et svakt og fjernt uttrykk for den glede som fyller dette fredens rike. Du så nok at da jeg steg ned, kysset jeg korset. Alle hellige har sin store glede ved på denne måten å uttrykke sin kjærlighet til sin Gjenløser som ga seg selv som sonoffer…

Les mer...

Kapittel 4 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Se på meg og se forløsningens nåde. Dette hjerte var en gang fylt med urene tanker. Disse hender var tilsølt av synd. Disse føtter beveget seg fort på den brede vei som fører til sorg og død. Og mitt forrige legeme var bøyet av bekymringer og ødelagt av sykdom. Men nå bærer jeg en kledning som er lys, og lever i evig ungdom, priset være min gjenløser...
Les mer...

Kapittel 3 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

…på Hans hode var en krone av det mest strålende lys og over skuldrene lå lange gylne lokker. Det er umulig å beskrive denne skjønnhet.

 

-Dette er din Forløser, Marietta, sa en av de himmelske tjenere. –For deg led Han i sin menneskeskikkelse, og for deg døde han.

 

Overveldet av Hans godhet, ømhet og kjærlighet bøyde jeg meg i følelsen av at jeg ikke var verdig til å tilbe Ham.

 

Men idet Han strakte ut sin hånd, løftet Han meg opp og sa med en stemme som fylte meg med usigelig fryd:

 

-Velkommen, mitt barn – du datter av en fortapt menneskeslekt, for en stund skal du få komme innenfor de forløstes porter…

Les mer...

Kapittel 2 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

-Vil du vite hvorledes de som er gått bort lever videre og lære å kjenne virkningen av det jordbundne menneskets gode og dårlige vaner?
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...og der nede, langt under meg og gjennom et tåket rom, så jeg mitt eget syke og dødelige legeme og mine engstelige venner og pårørende samlet omkring mitt leie – mens de forsøkte med alle midler å vekke meg til live. Men alt var forgjeves...
Les mer...

Boka "Livet etter døden" av Marietta Davis - Forord av J. L. Scott

...hun fortalte, at mens hennes legeme lå som dødt, hadde hennes ånd vært i den evige verden. Hun ga også sine venner det budskap at hun ikke skulle være lenge i blant dem, men snart skulle gå bort til den evige glede som var henne beredt i den himmelske Faders rike.

Etter dette levde hun syv måneder og døde på den tid hun selv hadde forutsagt. Og så fullstendig hadde hun tiden for sin bortgang på det rene, at da den kom valgte hun en bestemt salme – og mens de sang den, forlot hennes ånd legemet så stille at de som sto rundt henne ikke la merke til det...

Les mer...

Innledning i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...en beskrivelse av dette syn ble offentliggjort ved det 19. århundreskifte i en bok som het ”Bilder fra den andre siden av graven”...
Les mer...

Forord i boka "Livet etter døden" av Marietta Davis

...det finnes noen bøker som ikke mister sin aktualitet og som har det samme viktige budskap å bringe til hver ny generasjon. ”Livet etter døden” av Marietta Davis er én av disse bøkene....
...boken gir svar på noen av menneskets viktigste spørsmål, og den bør derfor leses av alle...
Les mer...