Jesse Duplantis så barna som Jorden ikke ville ha vokse opp i Himmelen

Jesse Duplantis så barna som Jorden ikke ville ha vokse opp i Himmelen

Jesse Duplantis som sier at han var en tur til Himmelen i 1988, forteller:

”Plutselig hørte jeg barn som sang og priste Gud. Etterpå så jeg dem. De bar på små harper. Jeg tenkte: Hva gjør disse ungene her? Som jeg sa tidligere, hadde min teologi lært meg at det ikke var barn i Himmelen. Derfor spurte jeg engelen: ”Hvor kommer alle disse barna fra?” ”De er barn som jorden ikke ville ha,” sa han. ”Gud brakte dem hit.” ”Men jeg trodde mennesker kom til Himmelen fordi de valgte å komme dit.” ”Nei, Jesse, barn må bli undervist om Guds råd.” Jeg så at mange mennesker underviste barna. Jeg skjønte at Gud brukte både mennesker og engler til å undervise andre i Himmelen om Ham. Deretter spurte jeg: ”Snakker du om aborter?” Han sa: ”Ja, disse barna kan nesten ikke vente til de får treffe sine mødre.” Barnas alder syntes å være fra tre til ti år. Babyer var på et annet sted. Jesus viser seg for barna Menneskene hadde ropt frydefullt, og de små barna spilte vakre sanger på harpene sine og sang. Alle var begeistret. Så hørte jeg en hvisking. Menneskene i kjortler så mot byen. Mennesker rundt meg begynte å si: ”Han kommer! Han kommer! Han kommer!” Jeg spurte engelen: ”Hvem er det som kommer?” ”Du skal se Den Hellige,” sa han. Plutselig så jeg et Lys komme ut fra byen, men det var langt borte fra meg. Barna løp mot Lyset. Da skjønte jeg at det var Jesus! Fordi Han var så langt borte, kunne jeg ikke se ansiktet Hans. Alt jeg kunne se, var hendene Hans som ble rakt ut mot barna. De lekte, sang og klemte Ham. Barna elsket Ham. Da hørte jeg Ham si: La de små barn komme til Meg…For Guds rike hører slike til.”

Kilde: Boka "Et plutselig møte med Himmelen" av Jesse Duplantis i Norge utgitt på Agape Forlag.