Jesse Duplantis så barna som Jorden ikke ville ha vokse opp i Himmelen

”Plutselig hørte jeg barn som sang og priste Gud. Etterpå så jeg dem. De bar på små harper. Jeg tenkte: Hva gjør disse ungene her? Som jeg sa tidligere, hadde min teologi lært meg at det ikke var barn i Himmelen. Derfor spurte jeg engelen: ”Hvor kommer alle disse barna fra?” ”De er barn som jorden ikke ville ha,” sa han. ”Gud brakte dem hit.”
Les mer...